otsikkotaulu

 

3D mallinnus

3D mallinnus, 3D mallintaminen tai 3D suunnittelu -mitä sanaa siitä halutaankaan käyttää- on vuodesta 1996 ollut Muotop Muotoilutoimiston keskeinen toimiala. Olemme vuosien saatossa mallintaneet satoja tuotteita muovi- metalli- ja elektroniikka-alan yrityksille. Eikä pelkästään yrityksille vaan myös yksityishenkilöille. Eikä 3D mallintaminen -ainakaan meillä- ole kallista. Keskihinta asettuu n. 400 - 600euron väliin, mutta joskus puhutaan vain kymmenistä euroista. Mitään hintataulukkoa emme pysty laatimaan, sillä mallinnettavat tuotteet ovat niin erilaisia. Mutta olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä, niin voimme antaa arvion ja tarjouksen mallintamisen kustannuksista.

 

hiihtosauvan kahva

Ennen kuin tuotteen ulkonäöstä pääsee esittämään näin lopullista kuvaa, voi edessä olla seuraavia vaiheta.

kahva vaiheet

Vasemmalla nopea hahmomalli (tehty keskitiheästä mallinrakennusaineesta), keskellä PVC:sta tehty esittely- / testausmalli ja oikealla lopullinen ruiskuvalettu tuote. Asiakkaan hyväksymästä mallista lähdetään mittaamalla tekemään 3D mallinnusta.

kahva mallinnus

Kahvan mallinnuksessa perusmuoto syntyy sopivin välein toisiinsa nähden luoduista kaarista, joita pitkin muoto kulkee. Erilaiset reiät ja ontelot tehdään luomalla mallineita, jotka poistavat peruskahvamuodosta materiaalia. On eri tapoja tehdä ohennnuksia, pyöristyksiä ja päästöjä, on vain valittava kyseiseen kohtaan sopiva toimenpide. Kun mallinnus on viety tarpeeksi pitkälle, voidaan tulos esittää asiakkaalle esityskuvina, 3D mallina (joka on muunnettu tiedostomuotoon, jota asiakas voi katsella), halkaisukuvina ja / tai mittakuvina. Jos tarvitaan muutoksia, ne tehdään heti tässä vaiheessa jonka jälkeen voidaan 3D malli lähettää 3D printtaukseen, jos sellaista halutaan. Luotu tiedosto, joka on muotoa .prt voidaan muuntaa moniin eri tiedostomuotoihin tarpeen mukaan (kts. tiedostomuodot tämän sivun alareunassa).

 

Mallinnus asiakkaan omasta suunnitelmasta

3D mallinnusta tarvitsevalla voi usein olla melko pitkällekin suunniteltuja tuotteita, joista ei välttämättä puutu enää muuta kuin itse mallinnus. Tällaisessa tapauksessa sen tekemiseen tarvitaan vaihtoehtoisesti mittapiirustus selväpiirteisissä tuotteissa (sen ei tarvitse välttämättä olla mikään huippuhieno, kunhan siinä on tärkeimpiä mittoja) tai monimuitkaisemman muodon kyseessä ollessa vaikkapa hahmomalli.

uistin hahmomalli

Asiakkaan tekemä ja testaama malli uistimesta. Mallin avulla on jo tätä ennen tehty muotti, josta saatuja elastisia versioita on sitten voitu testata. 3D mallinnuksen mittauksiin kuitenkin tämä kova ja suora malli on parempi.

uistimen mallinnus

Kuten hiihtosauvan kahvassakin, myös tässä perusmuoto tehdään kaarien avulla. Pyrstöosa taas syntyy viistetystä laattamaisesta osasta, joka sulautetaan perusmuotoon.

uistin valmis

Valmis uistimen elastinen osa

 

Olemassa olevan tuotteen muuttaminen

Joskus olemassa olevaan tuotteeseen halutaan tehdä muutos. Jos muutos on tarpeeksi pieni ja muottiteknisesti mahdollinen, voidaan muuttaa olemassa olevaa muottia sen sijaan, että pitää tehdä kokonaan uusi muotti. Jos on käytettävissä alkuperäisen tuotteen 3D malli, Muotop voi tehdä muutokset siihen. Jos sen tiedostomuoto ei salli muokkausta, voi sitä soveltuvin osin käyttää uuden tiedoston pohjana. Joskus alkuperäistä 3D tiedostoa ei enää löydy tai sitä ei syystä tai toisesta saa käyttöön. Silloin voidaan mallintaa olemassa oleva tuote uudelleen mittaamalla se.

korkki alkuperäinen

Tässä tapauksessa oli olemassa korkki pulloon, joka sisälsi haitalliseksi luokiteltua ainetta. Korkin käyttömukavuutta haluttiin parantaa ja sen lapsiturvallisuutta lisätä. Koska alkuperäinen 3D tiedosto ei ollut käytettävissä, mitattiin ensin olemassa oleva tuote (halkaistusta korkista saa paremmin mitattua sisämittoja ja seinämävahvuuksia)...

korkin mallinnus

... ja näiden mittojen avulla luotiin 3D tiedosto, johon halutut muutokset tehtiin. Tämän tiedoston avulla voitiin olemassa olevaa muottia muuttaa, eikä tarvinnut tehdä kokonaan uutta muottia.

 

Mallinnus on tilavuusmallinnusta ja voimme muuntaa tehdyt tiedostot seuraaviin tiedostomuotoihin:

Jos haluatte nähdä 3D mallin omalla koneellanne, se käy kätevästi PDF3D -muodossa, tarvitsette vain ilmaisen adobe reader ohjelman sen katseluun. Myös muita katseluohjelmia voi käyttää, kuten eDrawings.
Voimme lähettää tiedostoja työn eri vaiheissa, jolloin mahdollisia muutoksia voi tehdä "reaaliajassa" eikä synny turhia kustannuksia.

Voimme myös vastaanottaa seuraavissa formaateissa olevia tiedostoja ja usein niitä pystyy myös muokkaamaan: